JEDEN SYSTEM - WIELE MOŻLIWOŚCI

EFEKTYWNA KONTORLA DOSTĘPU DO STREF I POMIESZCZEŃ

System kontroli dostępu iACS ogranicza dostęp do pomieszczeń i stref w wybranym obiekcie, dopuszczając jedynie osoby upoważnione, korzystające z personalizowanych identyfikatorów. Czytniki zaprogramowane są w taki sposób, aby limitowały dostęp do wybranych pomieszczeń lub stref, uniemożliwiając wejście osobom nie posiadającym karty lub posiadającym karty o nieodpowiednich uprawnieniach. Przy pomocy odpowiedniej platformy administrator ma możliwość nadawania lub ograniczania prawa dostępu poszczególnym osobom lub grupom, jak również kontrolowania sytuacji w stanach nadzwyczajnych (pożar, zagrożenie itp.).

System iACS zapewnia:

  • centralne określanie uprawnień poszczególnych użytkowników,
  • natychmiastową identyfikację użytkownika,
  • kontrolę nad obecnością poszczególnych użytkowników w chronionych strefach,
  • bieżące informacje o zdarzeniach w systemie,
  • łatwe i wygodne sterowanie zaporami.

iACS działa w oparciu o odczyt kart zbliżeniowych, indywidualnie nadanych i posiadanych przez użytkowników. Dodatkowo, dzięki możliwość rozbudowania funkcjonalności, nasz system pozwala na korzystanie pilotów do bram, parkingów czy wejść dla gości oraz zaawansowanych czytników linii papilarnych. System daje możliwość integracji wielu typów kart, co ma istotne znaczenie w przypadku, kiedy w zabezpieczonym obiekcie, funkcjonuje kilka podmiotów z których duża część posiada już karty dostępu i chce je zachować, ale jednocześnie obsługiwać za ich pomocą fragmenty systemu dostępne dla wszystkich użytkowników.

Podstawowe elementy systemu iACS:

  • czytniki kontroli dostępu,
  • kontrolery,
  • karty plastikowe, breloczki zbliżeniowe, Tagi RFIG LF Unique (125kHz),
  • oprogramowanie kontroli dostępu, 
  • zamki elektromagnetyczne, osprzęt drzwiowy.

Realizujemy projekty w zakresie kontroli dostępu iACS dla dowolnych obiektów, od zaprojektowania systemu, przez dobór odpowiednich urządzeń i ich konfigurację, aż po wdrożenie i uruchomienie całej instalacji. Oferujemy pełne wsparcie naszego Działu Instalatorskiego, zapewniając dostępność naszych inżynierów przy wykonaniu i uruchomieniu systemu.

JEDNA KARTA - WIELE UŁUG


Karta iACS

Karta iACS jest nieodłącznym elementem systemów oferowanych przez Intebuco Polska Sp. z o.o., szczególnie tych z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, dostępu do urządzeń i maszyn, dostępu do szafek pracowniczych czy systemów parkingowych. Standardowy rozmiar karty zgodnym z normą ISO CR80 to (85,6 x 54 mm). Karta znajduje także swoje zastosowanie we wszelkiego typu programach lojalnościowych, partnerskich czy abonamentowych.

Dostęp to pomieszczeń

Wypożyczalnia narzędzi

Szafki pracownicze

Elektroniczna przepustka

Uruchamianie maszyn i urządzeń

Karnet - posiłki regeneracyjne

Rejestracja wejść i obecności w strefach zagrożenia

Bramkowa i punktowa kontrola trzeźwości

Aktywacja pojazdów, rejestracja tras kierowców

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Created By Logo Intebuco Sp. z o.o.