WDROŻENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KLASY ERP/CRM/BI

AUTORYZOWANY PARTNER

SIMPLE S.A.

Jako autoryzowany partner SIMPLE S.A. - lidera branży IT w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP, HCM, CRM, BI czy WorkFlow – od dekady z sukcesem wdrażamy oprogramowania znajdujące się w ofercie firmy. Świadczymy usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów oraz przeprowadzamy udane procesy integracji systemów informatycznych z innymi systemami, jak i z własnym dedykowanym oprogramowaniem. Dzięki współpracy gwarantujemy naszym Klientom dobór nowoczesnych i optymalnych rozwiązań, niezbędnych do prowadzenia firmy i realizacji celów biznesowych.

SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. Elastyczność, otwarta architektura oraz bogata funkcjonalność systemu, umożliwiają realizację wszystkich procesów zachodzących w instytucjach działających na rynku publicznym:

  • Uczelniach Wyższych
  • Jednostkach Medycznych
  • Instytutach Badawczych
  • Jednostkach Rządowych

oraz w średnich i dużych przedsiębiorstwach o różnorodnych profilach:

  • Produkcyjnym
  • Handlowo - Usługowym
  • Budowlanym

Dodatkowe korzyści, jakie wynikają z wdrożenia systemu SIMPLE.ERP, to kompatybilność   z innymi rozwiązaniami branżowymi.

INTEBUCO POLSKA Sp. z. o.o. od początku działalności, kompleksowo przeprowadza procesy wdrożenia systemu SIMPLE.ERP wśród swoich Klientów. Spółka świadczy usługi utrzymania, aktualizacji i integracji systemu z innymi systemami, jak i z własnym dedykowanym oprogramowaniem. Jesteś zainteresowany stałą opieką serwisową, dalszym rozwojem systemu lub integracją systemu SIMPLE.ERP skontaktuj się z naszym działem handlowym tel. 22 20 50 433

Created By Logo Intebuco Sp. z o.o.