Wdrożenia Systemów informatycznych

KLASY ERP/CRM/BI

Jako autoryzowany partner SIMPLE S.A. - lidera branży IT w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP, HCM, CRM, BI czy WorkFlow – od dekady z sukcesem wdrażamy oprogramowania znajdujące się w ofercie firmy. Świadczymy usługi wsparcia serwisowego i utrzymania systemów oraz przeprowadzamy udane procesy integracji systemów informatycznych z innymi systemami, jak i z własnym dedykowanym oprogramowaniem. Dzięki współpracy gwarantujemy naszym Klientom dobór nowoczesnych i optymalnych rozwiązań, niezbędnych do prowadzenia firmy i realizacji celów biznesowych.

SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. Elastyczność, otwarta architektura oraz bogata funkcjonalność systemu, umożliwiają realizację wszystkich procesów zachodzących w instytucjach działających  na rynku publicznym:

oraz w średnich i dużych przedsiębiorstwach o różnorodnych profilach:

  • Uczelniach Wyższych
  • Jednostkach Medycznych
  • Instytutach Badawczych
  • Jednostkach Rządowych

Dodatkowe korzyści, jakie wynikają z wdrożenia systemu SIMPLE.ERP, to kompatybilność   z innymi rozwiązaniami branżowymi.

INTEBUCO POLSKA Sp. z. o.o. od początku działalności, kompleksowo przeprowadza procesy wdrożenia systemu SIMPLE.ERP wśród swoich Klientów. Spółka świadczy usługi utrzymania, aktualizacji i integracji systemu z innymi systemami, jak i z własnym dedykowanym oprogramowaniem. Jesteś zainteresowany stałą opieką serwisową, dalszym rozwojem systemu lub integracją systemu SIMPLE.ERP.

Skontaktuj się z naszym działem handlowym tel. 22 20 50 433

Funkcjonalności SIMPLE.ERP

SIMPLE.ERP, oparte o najnowocześniejszą technologię, zawiera funkcjonalność umożliwiającą efektywne zarządzanie, usprawnienie i optymalizację wszystkich procesów zachodzących w firmie czy jednostce. Jego otwarta architektura pozwala na tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów.

SIMPLE.ERP jest kompleksowym, złożonym systemem charakteryzującym się silną integracją poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Realizowana pomiędzy nimi wymiana informacji jest w pełni automatyczna. Platforma zbudowana jest w technologii komponentowej, co ułatwia rozszerzanie jej funkcjonalności o nowe elementy - moduły, zgodnie z aktualnymi potrzebami Klienta.

Korzyści z wdrożenia SIMPLE.ERP

Wspieranie realizacji strategicznych celów firmy (zwiększenie sprzedaży, poprawa jakości obsługi klientów, redukcja zapasów magazynowych, redukcja kosztów)

Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez porządkowanie procesów zachodzących w firmie.

Bieżąca kontrola kosztów umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych.

Usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych w formie wieloprzekrojowych zestawień z wykorzystaniem portalu kontrolingowego.

Wsparcie menedżerów w procesie budżetowania i analizy budżetów firmy z możliwością budowania budżetów odgórnych i oddolnych.

Bieżąca kontrola kosztów i innych parametrów działalności firmy poprzez dostęp do danych analitycznych i budżetowanie.

Monitoring należności. Skrócenie cyklu uzyskiwania należności od kontrahentów poprzez możliwość bieżącego monitorowania stanu rozliczeń i zautomatyzowanie czynność związanych z rozbudowaną windykacją należności.

Wzrost skuteczności sprzedaży przez zwiększenie i uporządkowanie wiedzy o potrzebach klientów oraz usprawnienie dostępu handlowców do tego typu informacji,

Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych poprzez przekazywanie precyzyjnych i aktualnych informacji o stanach magazynowych, planowanym zapotrzebowaniu i zamówieniach od klientów pozwalające w efekcie obniżyć poziom zapasów.

Usprawnienie procesów zarządzania kadrami.

Usprawnienie obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy dzięki udoskonaleniu rejestracji zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym i wbudowanym mechanizmom obiegu dokumentów,Zwiększenie efektywności pracowników (użytkowników systemu) poprzez poprawę ich organizacji pracy, oszczędność czasu koniecznego do generowania dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych (ZUS, US, itp.).

Wspomaganie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością poprzez podporządkowanie działań pracowników wprowadzonym w systemie informatycznym regułom i procesom dostosowanym do norm jakości ISO.

Usprawnienie komunikacji pomiędzy firmą a jej pracownikami.

Poprawa jakości realizowanych procesów handlowych.

Szukasz systemu dedykowanego Twojej branży, który będzie posiadał funkcjonalność dostosowaną do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa czy instytucji? Poznaj rodzinę rozwiązań, które powstały z myślą o potrzebach i wymaganiach głównych sektorów polskiej gospodarki. Opierając się na naszym doświadczeniu i wiedzy zatrudnianych przez nas ekspertów dostarczamy rozwiązania, które zapewniają możliwość odniesienia sukcesu w coraz silniej konkurencyjnym otoczeniu. Zapewniamy realizację systemów dedykowanych pod indywidualne potrzeby Klientów oraz integrację wszelkich rozwiązań wspomagających zarządzanie. Poznaj dedykowane Twojej branży wersje platformy SIMPLE.ERP!

Poznaj dedykowane Twojej branży wersje platformy SIMPLE.ERP!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz pełną ofertę usług, którą przygotowaliśmy dla Twojej firmy