http://www.intebuco.pl/upload/17c68a0f.png

iTOOLS & mobiTOOLS wspomaga zarządzanie gospodarką narzędziową i wyposażeniem


iTOOLS to program komputerowy do obsługi wypożyczalni narzędzi oraz ewidencji dowolnych zasobów majątku firmy np. sprzętu, urządzeń, części zamiennych, niezbędnego wyposażenia, środków trwałych, z zastosowaniem zautomatyzowanej rejestracji wydań i zwrotów.


iTOOLS (oprogramowanie klasy EAM Enterprise Assets Management) pozwala gromadzić informacje o wyposażeniu, śledzić historię wypożyczeń, zwrotów i przeniesień między magazynami, ułatwia kontrolę ważności badań przyrządów pomiarowych i badań technicznych urządzeń. Przypomina o przeglądach gwarancyjnych. Pozwala szybko zlokalizować osobę (użytkownika) lub wyposażenie. W iTOOLS w jednym miejscu znajdziesz całą dokumentacje wyposażenia: faktury zakupu, umowy serwisowe, gwarancje, instrukcje, DTR-ki, certyfikaty i legalizacje. Dokument możesz w łatwy sposób udostępnić użytkownikom.

Program ten przydatny jest wszędzie tam, gdzie wymagane jest zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, czyli np.: w magazynach, narzędziowniach, wypożyczalniach czy warsztatach, ale także w biurach np.: do ewidencji wyposażenia czy niskocennych środków majątku (biurka, komputery, drukarki itp.).

iTOOLS znakomicie uzupełnia funkcjonalności niedostępne w większości programów klasy ERP czy systemach obrotu magazynowego i narzędziowni. iTOOLS może działać autonomicznie (jako samodzielny program) lub być w pełni zintegrowany z innymi systemami komputerowymi opartymi na bazach danych (np. ERP, CRM, CMMS) - naszej produkcji - lub od innych dostawców oprogramowania


Istnieje możliwość daleko idącej modyfikacji programu do specyficznych potrzeb użytkownika. iTOOLS jest też elementem składowym (modułem) iCMMS systemu do utrzymania ruchu naszej produkcji, a także może być udostępniony w iOFFICE.


System wspomagający pracę narzędziowni można dostosować do każdego środowiska, zasad, jak i procedur panujących w danym przedsiębiorstwie, a jego przejrzystość, intuicyjność obsługi oraz elastyczność konfiguracyjna sprawia, że iTOOLS jest doceniany przez użytkowników. Administratorzy IT natomiast cenią sobie możliwość automatycznej dystrybucji aktualizacji i poprawek, pełną integrację z Active Directory czy też wykorzystywanie kont systemowych z innych programów, co znacznie obniża nakład kosztów obsługi IT i usprawnia pracę. Technologia oparta o MS SQL daje bezpieczeństwo danych, automatyzację backupów i standard klasy enterprise niedostępny w podobnych rozwiązaniach obsługujących narzędziownię aktualnie dostępnych na rynku. 


INTEBUCO POLSKA jako integrator systemów informatycznych specjalizuje się w łączeniu funkcjonalności różnych systemów i uzyskiwania pozytywnego efektu synergii. iTOOLS to oprogramowanie, które usprawnia pracę i daje wymierne korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki programowi iTOOLS - wspomagającemu gospodarkę narzędziową - znacząco ograniczysz wydatki związane z użytkowaniem narzędzi i obsługą wypożyczalni, narzędziowni i magazynu.


Z iTOOLS zyskujesz, a nie tracisz czasu na zlokalizowanie i identyfikację urządzeń, pozbędziesz się uciążliwych biurokratycznych procedur, a dzięki ewidencji, każdy sprzęt będzie dostępny na czas. Pracownicy szybko i sprawnie otrzymają niezbędny sprzęt lub zlokalizują gdzie i kiedy będzie on dostępny. 


Twój narzędziowiec nie daje rady? Kolejki do narzędziowni sprawiają, że robota stoi?


iTOOLS wspomaga controlling zasobów. System efektywnie poprowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych, niskocennych i rozliczy z nich użytkowników. Wykryje nieuzasadnione użycie sprzętu i dostarczy niezbędne raporty i analizy użytkownikowi. Dzięki iTOOLS będziesz mógł rozliczać koszty użytkowania maszyn i urządzeń na odpowiednie konta księgowe, MPK (miejsca powstawania kosztu), zlecenia czy komórki organizacyjne. W połączeniu z innymi naszymi rozwiązaniami z zakresu controllingu i BI przedsiębiorca uzyska pełen obraz sytuacji. Dostaniesz odpowiedź na pytanie: czy dane urządzenie już na siebie zarobiło, ile kosztuje roboczogodzina pracy, jak wygląda amortyzacja.

Przy współpracy z naszymi partnerami jesteśmy wstanie uruchomić zdalne (online) przesyłanie danych np. z samochodów, koparek, sprzętu budowlanego, spawarek czy stacji paliwowych. Dzięki technologii GPS potrafimy wskazać, kto kiedy i gdzie używa Twój sprzęt oraz jakie są obecne stany liczników, parametrów systemowych czy zużycia.

Synergia wielu technologii zintegrowana przez specjalistów INTEBUCO daje wiele dodatkowych korzyści niedostępnych w prostych systemach dostępnych na rynku.  iTOOLS to wyższy poziom zarządzania zasobami.

Oprogramowanie iTOOLS wspierane jest przez używanie mobilnych kolektorów online z system mobiTOOLS. Dzięki nim kontrola stanów magazynowych, narzędziowni, mobilnych grup serwisowych i warsztatów zlokalizowanych na wielu odległych budowach jest dostępna w czasie rzeczywistym, a baza danych aktualizowana jest przez cały czas (online). iTOOLS  rozwija się z Toim biznesem.

 

Jeśli prowadzisz wiele inwestycji w kraju i zagranicą - nasz program nie stanowi dla Ciebie ograniczeń. Wszystko będzie dostępne w jednym miejscu i online. By wypożyczyć, zwrócić lub sprawdzić narzędzie nie jest Ci potrzebny komputer, a wystarczy kolektor danych z systemem mobiTOOLS. https://web.archive.org/web/20171023123844im_/http:/www.intebuco.pl/img/itools/logo_mobitools.pngmobiTOOLS sprawdzi się w małym magazynie, wypożyczalni czy narzędziowni, gdzie nie ma technicznych możliwości by zainstalować komputer. Wszędzie tam gdzie sprzęt wydawany jest z kontenera narzędziowego efektywnie można stosować kolektory danych z mobiTOOLS.  Program może być zainstalowany także na telefonach z systmem android.


iTOOLS - JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI ?


  • sprawnie prowadzi ewidencję środków trwałych, niskocennych i wyposażenia  w magazynie, narzędziowni, warsztacie, mobilnej grupie serwisowej czy wypożyczalni sprzętu,
  • zarządzanie całym majątkiem firmy odbywa się poprzez jeden system, który może być zintegrowany z innymi aplikacjami i bazami danych,
  • w efektywny sposób wykorzystujesz czas automatyzując proces obsługi wydań i zwrotów, inwentaryzacji i identyfikacji zasobów,
  • baza danych będzie aktualizowana na bieżąco, dzięki jedynym na polskim rynku mobilnym kolektorom online z systemem mobiTOOLS, mobilne warsztaty, narzędziownie czy magazynki zlokalizowane na różnych budowach teraz są w zasięgu Twoje aplikacji,
  • rozliczasz pracowników i podwykonawców z wypożyczonego sprzętu, dzięki temu zapobiegasz ewentualnym nadużyciom,
  • informuje o stanach w magazynie, u pracowników z rozbiciem na poszczególne lokalizacje,
  • kontroluje terminy przeglądów technicznych  i badań UDT, wspiera procedury ISO i BHP,
  • narzędzia, sprzęt i wyposażenie może być trwale oznakowane za pomocą znaczników RFID, kodów kreskowych itp.,
  • bezproblemowo przeprowadzisz import i export danych  z ERP, SAP, IFS, Symfonia, Dynamics, EAM, CMMS Utrzymanie Ruchu, Excel, dzięki systemowi zarządzasz majątkiem od procesu zakupu, aż po likwidację,
  • pełna integracja z innymi systemami informatycznymi - nie tylko import czy eksport danych.https://web.archive.org/web/20171023123844im_/http:/www.intebuco.pl/img/itools/logo_mobitools.png
JESZCZE SZYBCIEJ AKTUALIZUJ DANE, OBSŁUGUJ WYPOŻYCZALNIE, WYKONUJ INWENTARYZACJĘ  WYPOSAŻENIA DZIĘKI mobiITOOLS - MOBILNEJ APLIKACJI NA SYSTEMY ANDROID


Wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do komputera, niezbędnym narzędziem jest mobilny kolektor danych online z systemem mobiTOOLS. Jest to innowacyjne rozwiązanie, opracowane przez INTEBUCO Polska. Mobilny kolektor online to jedyny tego typu produkt dostępny rynku. Do tej pory zwykłe kolektory tylko magazynowały informacje, a aktualizacja danych następowała w momencie podłączenia ich do komputera znajdującego się w sieci. Teraz dzięki bezpośredniemu logowaniu kolektora online do bazy danych za pomocą Wi-Fi lub sieci telekomunikacyjnej (GSM), dane synchronizowane są w sposób natychmiastowy.

Urządzenie online z systemem mobiTOOLS daje możliwość skanowania sprzętu za pomocą czytnika RFID oraz kodów kreskowych. Umożliwia to wydawanie, przyjmowanie i sprawdzanie sprzętu oraz narzędzi w sposób kontrolowany, przy stałej i bezprzewodowej aktualizacji danych w bazie. Wspomaganie zarządzania gospodarką narzędziową jest teraz o wiele łatwiejsze.


Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu iTOOLS (mobiTOOLS), jego integracją z już posiadanymi przez Ciebie systemami wraz ze stałą opieką serwisową, to skontaktuj się z naszym działem handlowym: telefoy: 22 20 50 433, 32 790 9977 lub mail e-mail: biuro@intebuco.pl wiecej na: http://www.intebuco.pl/kontakt


Narzędziownia lub narzędziarnia - budynek lub część hali zakładu przemysłowego, wydzielone jako odrębny dział, służący jako magazyn, wypożyczalnia oraz miejsce na wykonywanie wszelkich prac służących utrzymaniu narzędzi i przyrządów technicznych (np. pomiarowych) we właściwym stanie technicznym. Ponadto narzędziownia służy jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów. Pracownikami narzędziowni są najczęściej ślusarz i narzędziowiec. 

zródło: Wikimedia Foundation https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dziownia


Oprogramowanie iTOOLS (EAM) EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI I WYPOSAŻENIEM


Produkty Intebuco - iCMMS


Computerised Maintenance Management System, oprogramowanie wspierające utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych (maintenance planning and scheduling).

zobacz więcej

Produkty Intebuco - iCRM


Customer Relationship Management, system informatyczny wspomagający procedury zarządzania kontaktami z klientami.

zobacz więcej

Produkty Intebuco - iOFFICE


Twoje biuro w jednym miejscu, zintegrowane środowisko pracy w firmie.

zobacz więcej

Produkty Intebuco - iTV


iTV to system pełniący funkcje multimedialnego i cyfrowego centrum informacji dla pracowników w zakładzie pracy. Administrator może dodawać potrzebne informacje do wyświetlenia w formie, filmów, prezentacji czy tekstów.

zobacz więcej

iACS Alco Access Control Point


iACS Alco Access Control Point (iACS Alco ACP) to jedyne na polskim rynku urządzenie, charakteryzujące się bardzo rozbudowaną funkcjonalnością i służące do masowej kontroli dostępu pracowników do miejsc wymagających absolutnej trzeźwości.

zobacz więcej

iACS Alko ALKOMAT BRAMKOWY


System bramkowego pomiaru trzeźwości to innowacyjne rozwiązanie służące masowej kontroli dostępu pracowników do miejsc wymagających absolutnej trzeźwości.

zobacz więcej

mPracownik SIMPLE.ERP


mPracownik to rozwiązanie dedykowane organizacjom, które stawiają na proste, skuteczne i nowoczesne metody zarządzania personelem. Aplikacja jest uzupełnieniem systemu SIMPLE.ERP, zapewniającym pracownikom szybki dostęp do ich danych kadrowych z poziomu urządzeń mobilnych typu telefon czy tablet.

zobacz więcej

Produkty Intebuco - iACS


System kontroli dostępu iACS ogranicza dostęp do pomieszczeń i stref w wybranym obiekcie, dopuszczając jedynie osoby upoważnione, korzystające z personalizowanych identyfikatorów.

zobacz więcej
Created By Logo Intebuco Sp. z o.o.