iCMMS

Efektywny system wsparcia dla utrzymania ruchu

iCMMS (Computerised Maintenance Management Systems) to innowacyjny system komputerowy, wspomagający pracę służb utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym. Oprogramowanie dedykowane jest przedsiębiorstwom, w których funkcjonują wydzielone oddziały odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego zakładu na określonym poziomie. Narzędzie to pozwala na komunikację i wymianę informacji pomiędzy służbami utrzymania ruchu (SUR) oraz innymi jednostkami i podwykonawcami.

System klasy CMMS został stworzony przez zespół programistów z wieloletnim doświadczeniem oraz profesjonalistów SUR. Istotną cechą oprogramowania jest jego wysoki stopień konfigurowalności, który daje możliwość tworzenia własnych dedykowanych pulpitów użytkownika, formularzy czy raportów. Rozbudowana funkcjonalność czyni go kompleksowym narzędziem do zarządzania utrzymaniem ruchu w każdej firmie produkcyjnej.

iCMMS kontroluje pracę maszyn, terminy przeglądów i harmonogramy obsługi. Wszystkie zdarzenia związane z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego są rejestrowane. Ponadto system wspiera zarządzanie personelem SUR oraz dokumentacją techniczną. Dzięki modułowi rozliczeń system wspiera planowanie i realizację budżetów. Intebuco CMMS jest w pełni zintegrowane z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie, m.in.: klasy CRM, ERP.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

iCMMS jest niezawodnym systemem wspierającym działania, które zwiększają dostępność maszyn i eliminują marnotrawstwo w czasie produkcji, poprzez m.in.:

Skrócenie czasu przestojów

dzięki natychmiastowemu informowaniu o problemach

Eliminacja lub zminimalizowanie

częstotliwości występowania awarii

Przyspieszenie

napraw i obsługi zgłoszeń

Tworzenie optymalnych planów

remontów i konserwacji

Monitoring

części zapasowych i utrzymywanie bezpiecznych stanów minimalnych

Wsparcie

w audytach i certyfikacji

Średni zwrot kosztów z inwestycji (ROI)

FUNKCJONALNOŚĆ iCMMS

Intebuco CMMS to efektywny program do zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładzie produkcyjnym. Jego kompleksową funkcjonalność i pełną specyfikację można poznać podczas spotkania z naszym konsultantem. Przykładowe funkcje oprogramowania to:

 • Tworzenie harmonogramów.
 • Kontrola rzeczywistego czasu pracy pracowników i monitoring wykonywanych czynności
 • Zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu.
 • Rejestracja maszyn i urządzeń.
 • Kontrola i możliwość przeglądu aktualnego stanu magazynu oraz narzędziowni w czasie rzeczywistym.
 • Planowanie czynności związanych z przeglądami wynikającymi z roboczogodzin urządzenia, liczników urządzenia, częstotliwości konserwacji (np. przez Urząd Dozoru Technicznego):
  • planowanie prac codziennych,
  • planowanie remontów,
  • planowanie modernizacji urządzeń itp.
 • Możliwość utworzenia automatycznych zgłoszeń na prace remontowe i przeglądowe maszyn.
 • Rejestracja zdarzeń awaryjnych, planowanych przeglądów, prac codziennych, remontowych, modernizacyjnych itp.
 • Zarządzanie magazynami podręcznymi części zamiennych, określenie ilości minimalnych i maksymalnych – z możliwością wysłania powiadomienia o przekroczeniu stanu.
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną.
 • Rejestracja prac wykonanych przez firmy zewnętrzne.
 • Zarządzanie umowami serwisowymi.
 • Planowanie i realizacja budżetów w utrzymaniu ruchu.
 • Rozbudowany moduł raportowania i analizy.
 • Tworzenie analiz graficznych oraz raportów tekstowych pozwalających na lepszą wizualizację danych.
 • Bieżąca analiza zleceń.
 • Wysyłanie powiadomień o zadaniach przez SMS i e-mail.
 • Elektroniczna administracja: zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych modułów, dodawanie userów, zarządzanie polami i słownikami.
 • Elastyczna integracja: zamówienia ERP, KP/KW CRM, ACS zdarzenia i inne programy.
 • Stałe wsparcie serwisowe dla programu (umowa serwisowa Software Assurance).

iCMMS jest stale rozwijany i wspierany przez nasz doświadczony i wykwalifikowany zespół konsultantów. Oprogramowanie można dostosować do każdego środowiska, zasad, jak i procedur panujących w danym przedsiębiorstwie, a jego przejrzystość, intuicyjność obsługi oraz elastyczność konfiguracyjna sprawia, że jest on doceniany przez liczne grono naszych Klientów.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu iCMMS, jego integracją z już posiadanymi przez Ciebie systemami wraz ze stałą opieką serwisową, to skontaktuj się z naszym działem handlowym tel. 22 20 50 433

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz pełną ofertę produktów, którą przygotowaliśmy dla Twojej firmy