Wdrożenie

iACS

Wdrożenie iACS przez firmę INTEBUCO w Koksownia Częstochowa Nowa dotyczyło zaimplementowania kompleksowego narzędzia kontroli dostępu. iACS (integrated Access Control System) jest systemem zaprojektowanym do zarządzania dostępem do różnych obszarów w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze przemysłowym, specjalizującym się w produkcji koksu oraz produktów ubocznych procesu koksowania. Jest to firma o znaczącym znaczeniu dla lokalnej gospodarki, a jej działalność łączy się z szeroko pojętą branżą metalurgiczną oraz energetyczną.

Wdrożenie systemu iACS w Koksowni Częstochowa Nowa miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa wrażliwych obszarów zakładu, optymalizację zarządzania dostępem oraz podniesienie ogólnego poziomu kontroli nad infrastrukturą przedsiębiorstwa. Wybór zaawansowanego systemu kontroli dostępu, jakim jest iACS, podkreśla zaangażowanie firmy w stosowanie nowoczesnych technologii w celu poprawy efektywności operacyjnej i zapewnienia bezpieczeństwa.

Wdrożenie tego systemu przez INTEBUCO obejmowało kilka kluczowych etapów:

 • Analiza potrzeb i wymagań klienta: Zrozumienie specyfiki działania klienta oraz określenie wymagań bezpieczeństwa, aby dostosować funkcjonalności iACS.
 • Projektowanie systemu: Opracowanie szczegółowego planu systemu, w tym lokalizacji czytników dostępu, serwerów, a także integracja z istniejącymi systemami bezpieczeństwa.
 • Instalacja i konfiguracja: Fizyczne zainstalowanie komponentów systemu (czytników, kamer, serwerów itp.) Oraz konfiguracja oprogramowania do zarządzania dostępem.
 • Integracja z innymi systemami: Połączenie iACS z istniejącymi systemami, takimi jak monitoring wizyjny, systemy alarmowe, czy zarządzanie budynkami. A także z systemami ERP, systemami kadrowymi HRM i systemem klasy HRIS – iHR Portal Pracownika. Integracja systemu nastąpiła też na poziomie grupy kapitałowej, której częścią jest koksownia.
 • Szkolenie personelu: Przeszkolenie pracowników klienta z obsługi systemu, zarówno w zakresie codziennego użytkowania, jak i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
 • Testowanie i optymalizacja: Sprawdzenie działania systemu w różnych scenariuszach, wykrywanie i eliminowanie ewentualnych błędów, a także optymalizacja działania systemu pod kątem potrzeb klienta.
 • Wsparcie techniczne i serwis: Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego oraz serwisu po wdrożeniu, aby system działał efektywnie i bezawaryjnie.

Wdrożenie iACS przez INTEBUCO miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez efektywną kontrolę dostępu, a także usprawnienie procesów zarządzania bezpieczeństwem w organizacji klienta.

na celu zminimalizowanie użycia papieru i zwiększenie cyfryzacji procesów biznesowych. Strategia ta, wdrażana sukcesywnie przez kilka lat, miała na celu przekształcenie tradycyjnych, papierowych systemów zarządzania w w pełni zintegrowane, cyfrowe rozwiązania.

Kluczowe zalety i pomysły strategii "No Paper Company" obejmują:

 • Ekologia i Ochrona Środowiska
 • Redukcja zużycia papieru przyczynia się do mniejszego obciążenia środowiska, mniejszego zapotrzebowania na drewno oraz obniżenia emisji CO2 związanych z produkcją i transportem papieru.

 • Efektywność Operacyjna
 • Cyfryzacja procesów pozwala na szybsze przetwarzanie danych, łatwiejsze ich wyszukiwanie i zarządzanie nimi. Redukuje to czas potrzebny na obsługę różnych procesów biznesowych.

 • Bezpieczeństwo Danych
 • Cyfrowe systemy zarządzania oferują lepsze możliwości zabezpieczenia danych niż tradycyjne metody papierowe, w tym lepszą kontrolę nad dostępem do informacji oraz ich archiwizacją.

 • Koszty Operacyjne
 • Zmniejszenie zużycia papieru i związanych z nim kosztów (druk, kopiowanie, przechowywanie) pozwala na obniżenie ogólnych wydatków operacyjnych firmy.

 • Wspieranie Zrównoważonego Rozwoju
 • Przejście na systemy cyfrowe jest częścią większej strategii zrównoważonego rozwoju, w której firmy dążą do bycia bardziej odpowiedzialnymi społecznie i ekologicznie.

Wdrożenie systemu iACS w ramach tej strategii było istotnym krokiem w kierunku pełnej cyfryzacji Koksowni Częstochowa Nowa. System ten, jako zaawansowane narzędzie do zarządzania dostępem, nie tylko zwiększał bezpieczeństwo i kontrolę nad kluczowymi obszarami przedsiębiorstwa, ale także wpisywał się w ogólną koncepcję ograniczenia użycia papieru poprzez digitalizację i automatyzację procesów biznesowych.