MULTIMEDIALNY SYSTEM INFORMACJI PRACOWNICZEJ

iTV to system pełniący funkcje multimedialnego i cyfrowego centrum informacji dla pracowników w zakładzie pracy. Umożliwia on nawiązywanie i podtrzymywanie relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Obsługa systemu jest niezwykle prosta i intuicyjna. Administrator może dodawać potrzebne informacje do wyświetlenia w formie, filmów, prezentacji czy tekstów z dowolnego miejsca na Ziemi - wystarczy, że jest podłączony do sieci. Wszystkie materiały prezentowane są na telewizorach – monitorach – rozmieszczonych w rekomendowanych punktach, zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa. Niezawodna technologia iTV dla firm jest skutecznym narzędziem informacyjnym pracowników i jednocześnie uatrakcyjnia oraz podnosi komfort pracy.


Interfejs iTV

Funkcje systemu informacji pracowniczej iTV:

 • Informacyjna:
  • dodatkowe narzędzie w komunikacji wewnętrznej firmy,
  • przybliża pracownikom informacje o firmie np. organizowanych wydarzeniach, wprowadzanych zmianach, itp.
 • Edukacyjna:
  • zwiększa wiedzę pracowników z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • buduje świadomości zagrożeń dla zdrowia wynikających z niezachowania należytej ostrożności w miejscu wykonywania pracy,
  • zmienia podejście pracowników do zasad bezpieczeństwa,
  • znacząco zmniejsza liczbę wypadków w czasie wykonywania pracy.
 • Integracyjna:
  • zwiększa integrację wśród pracowników,
  • wzmacnia identyfikację pracowników z firmą.
Created By Logo Intebuco Sp. z o.o.